ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ ΕΛΑΤΗΣ/ ORGANIC FIR HONEY  (750γρ,450γρ,250γρ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ ΕΛΑΤΗΣ/
ORGANIC FIR HONEY
(750γρ,450γρ,250γρ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ΜΕΛΙ/ ORGANIC THYME HONEY (750γρ,450γρ,250γρ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ΜΕΛΙ/
ORGANIC THYME HONEY
(750γρ,450γρ,250γρ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ ΑΓΡΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ/ ORGANIC  WILD OAK HONEY (750γρ,450γρ,250γρ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ ΑΓΡΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ/
ORGANIC WILD OAK HONEY
(750γρ,450γρ,250γρ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ ΑNΘΕΩΝ/ ORGANIC  FLOWER HONEY (750γρ,450γρ,250γρ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ ΑNΘΕΩΝ/
ORGANIC FLOWER HONEY
(750γρ,450γρ,250γρ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ ΕΡΕΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ/ ORGANIC  HEATHER & ARBUTUS HONEY (750γρ,450γρ,250γρ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ ΕΡΕΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ/
ORGANIC HEATHER & ARBUTUS HONEY
(750γρ,450γρ,250γρ)